Fri fra mobil

Peter Green, Fritids-/Pædagogisk Leder på Skægkærskolen, skriver her om deres erfaringer med, at eleverne skal aflevere deres mobiltelefoner, når de kommer i skole. Erfaringer og overvejelser ifm. Projekt ”Fri fra mobilen”. Objektiv: 1) At skabe et undervisningsmiljø med et minimeret antal ikke undervisnings relaterede forstyrrelser, og derved øge undervisningsudbyttet hos eleverne. 2) Fokusere på balancen i det sociale fællesskab, med mere fokus på konversation/bevægelse. Indledning: Projektets afsæt var baseret på… Read More »

”Nu gør vi det! Hvad gør vi?”

Karen Frederiksen, GIS-medarbejder hos Jammerbugt Kommune, skriver her om det fælleskommunale open source gis-samarbejde kosgis.dk. “Nu gør vi det! Hvad gør vi?” En kort sætning og et meget åbent spørgsmål er i den grad kendetegnende for viljen og nysgerrigheden i det fælleskommunale open source gis-samarbejde kosgis.dk. Grundstenene til samarbejdet blev lagt allerede tilbage i 2010 af Frederikssund og Helsingør Kommuner, der begge ønskede sig en onlineløsning til registrering af gravetilladelser og borgerindberetninger.… Read More »

Ledelse, tværfaglighed og læring giver høj kvalitet i hverdagsrehabiliteringstilbuddet

Camilla Arent tidligere leder af Frederiksberg Kommunes hverdagsrehabiliteringsenhed “Træning Til Hverdagen” og nuværende afdelingsleder i KABS Hvidovre, giver her egne erfaringer med hverdagsrehabilitering videre. Efter flere års erfaring med hverdagsrehabilitering i praksis, kan jeg konkludere, at især tre faktorer har spillet en væsentlig rolle for at forandringen lykkedes ude hos borgerne. Det er ledelse, tværfaglighed og et vedvarende læringsfokus, der har gjort den største forskel. Jeg uddyber i det følgende… Read More »

Paradigmeskift fra service til selvstændighed

Anna Pia Holmgaard, forfatter til bogen: ’Velfærd under ombygning – fra service til selvstændighed’, har skrevet dette indlæg. Bogen er udkommet på Gyldendal Business nov. 2014 og fortæller om arbejdet med paradigmeskiftet i velfærd i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Bogen berører rehabiliteringsteori, cases, inddrager politiske holdninger og hverdagens erfaringer med den nye, samskabende velfærd. Bogen kan rekvireres ved henvendelse til Odense Kommune, lkn@odense.dk Længst muligt i eget liv.… Read More »

Hvis vi vil have borgerne til at deltage, må vi bevæge dem

Bæredygtig bevægelseskommunikation. Det kan man kalde det tankesæt, der skal bringe folkebevægelsernes dynamik ind i kommunernes arbejde med at engagere borgerne i løsningen af samfundets udfordringer. Borgerinddragelse, velfærdsinnovation, co-creation, brugerinvolvering, partnerskaber og frivillighed. Kommunerne forsøger i stigende at engagere borgerne i løsningen af samfundets problemer. I Kolding kommune har man fx introduceret begrebet ’selvværdssamfundet’, hvor borgerne forventes at tage større ansvar for eget liv. Og i Odense kommune er det… Read More »

Fremtidens samarbejde går på tværs – men hvordan?

Fremtidens samarbejde går på tværs – men hvordan? Af Betina Rasmussen og Tina Lildal-Granås Højere krav til serviceniveauet og mantraet ”borgeren i centrum” stiller større og større krav til at få koordinering mellem forskellige faggruppers arbejdsindsats til at gå op i en højere enhed og arbejde mod fælles mål. At tænke på tværs af de organisatoriske ”siloer” og faglige specialiseringer er blevet et must i mange organisationer – både private… Read More »

Mikrolån – den nye intelligente aktivering

Mikrolån fra kommunekassen til arbejdsledige er et godt bud på en individuel og jobrettet indsats. Erfaringer fra Aarhus Kommunes og Socialt Udviklingscenter SUS’ samarbejde om mikrolån viser, at det er en gevinst for både borgeren og kommunen. I al sin enkelthed går det ud på, at ledige får mulighed for at optage lån hos kommunen til at etablere egen virksomhed. Idéen om mikrolån er inspireret af nobelprisvinderen Muhammad Yunus’ mikrokreditter… Read More »

Projektstyring i det offentlige – Tilbage Til Fremtiden!

Opvokset i de farverige 80ere og fan af den super coole Marty McFly i Tilbage Til Fremtiden filmene, der sammen med den finurlige dr. Emmett Brown, viste verden, hvordan små tilfældigheder kan ændre verdens gang, bliver jeg ofte inspireret af filmens små ”banaliteter” i forståelsen af, hvad der skaber fremtiden. Især nr. 2 i rækken, hvor rejsen går til det ”fremtidige samfund i 2015”, synes jeg er dybt interessant, da… Read More »

Fra konkurrencestat til samarbejdsstat

Lene Andersen, forfatter til bogen “Danmark 2030” har skrevet dette indlæg. Det er blevet et politisk mantra, at Danmark skal være en “konkurrencestat”. Det gentages igen og igen med næsten samme urokkelige sikkerhed, som at tyngdekraften er kommet for at blive. Der er to konstant modsatrettede kræfter i alle fungerende samfund og fællesskaber: konkurrence og samarbejde. Det gælder arbejdspladser, nationer, foreninger, religiøse menigheder, en søskendeflok – alt. Det er en… Read More »

Big data – hvordan skal kommunerne klare den opgave?

Big data ruller over os i øjeblikket. Forventningerne er store, meget store: med big data vil vi blive bedre til at forstå og forudse folks adfærd. Og det begrænser sig ikke kun til “supermarkedsprodukter”. Således er der også langt ind i det kommunale maskinrum en forventning om, at brugen af big data vil skabe bedre og mere effektive indsatser og tilbud til borgerne. Men hvordan skal kommunerne gribe opgaven an… Read More »